GLANSHAMMARSSNOA

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Snoa
Koreografi Dansare i Glanshammars Dansgille
Fattningar Enkel handfattning, polskefattning
Steg Gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-4
Fyra gångsteg i dansriktningen, vänd ett halvt varv (kavaljer medsols, dam motsols) och byt handfattning (kavaljers vänster, dams höger), gå ytterligare fyra gångsteg i dansriktningen (alltså baklänges)

Tur 2 Takt 5-6
Håll kvar fattningen (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Vänd ett halvt varv motsols, fyra gångsteg framåt, i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg ett varv medsols under kavaljers vänstra arm (långsamma gångsteg)
Paret stannar upp lite grann och tittar på varandra med en lätt bugning

Takt 7-8
Kavaljer: Fyra gångsteg framåt, i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg ett varv medsols under kavaljers vänstra arm (långsamma gångsteg)
Paret stannar upp lite grann och tittar på varandra med en lätt bugning

Tur 3 Takt 9-10
Håll kvar fattningen (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Fyra gångsteg ett varv motsols under armarna
(På tredje steget skall vänster häl peka i dansriktningen och fjärde steget framåt i dansriktningen för att börja omdansningen)
Dam: Följer under tiden, bakom kavaljers rygg, på fyra gångsteg och måste på fjärde steget placera sig med ryggen i dansriktningen för att börja omdansningen
O. B. S. Viktigt. Sluta alltså på fjärde steget så att dam har ryggen i dansriktningen och kavaljer ansiktet i dansriktningen för att börja snoaomdansningen (med "svung").

Tur 4 Takt 11-16
Polskefattning, omdansning medsols, tolv snoasteg (sex varv)

Dansen börjar om

Dansen uppstod delvis som ett missförstånd om en annan snoavariant vid en festlighet i dansgillet.
Margareta Lindblad, tel 019-23 31 27 / Glanshammars Dansgille