GNÄLLSPIKEN

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi Ulla och Gösta Malm
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg Sidsteg, gångsteg, balancesteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattningTur 1 Takt 1-4
Två sidsteg i dansriktningen
Två sidsteg mot dansriktningen

Tur 2 Takt 5-8
Enkel handfattning, kavaljers vänster, dams höger
Dam: Fyra gångsteg, ett varv motsols, mot dansriktningen, under kavaljers vänstra arm
Fyra gångsteg, ett varv medsols, i dansriktningen (tillbaka), under kavaljers vänstra arm
Kavaljer: Fyra gångsteg mot dansriktningen, fyra gångsteg i dansriktningen (följer damen)

Tur 3 Takt 9-12
Dubbel handfattning
Sidsteg i dansriktningen enligt sida - bakom - sida - intill
Sidsteg mot dansriktningen enligt sida - bakom - sida - intill

Tur 4 Takt 13-16
Dubbel handfattning
Två balancesteg, det första mot varandra, det andra från varandra
Kavaljer: Fyra gångsteg, ett halvt varv medsols under dams vänstra arm, till ytterring (platsbyte)
Dam: Fyra gångsteg till innerring (platsbyte)

Takt 17-20
Upprepa takt 13-16 tillbaka till utgångsställning

Tur 5 Takt 21-24
Släpp fattningen
Fyra gångsteg baklänges, från varandra (kavaljer inåt mot ringens mitt, dam utåt från ringens mitt) med handklapp på fjärde steget
Fyra gångsteg framlänges snett åt höger (kavaljer utåt från ringens mitt, dam inåt mot ringens mitt) till ny partner

Dansen börjar om