GO´FOTEN

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn mazurka
Koreografi Anders och Ing-Britt Petersson, Molkom
Fattningar Se varje tur
Steg Valssteg, snurrebocksteg, sidsteg, bayousteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning
       
Tur 1 Takt 1-8
Enkel handfattning, två valssteg framåt. På andra steget, stanna med sidan i dansriktningen. Två sidsteg framåt
Omdans med fyra snurrebocksteg, schottisfattning i omdansningen

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8
 

Tur 2 Takt 17-24
Butterfly. Dubbel handfattning, snurra två varv på fyra valssteg vända växelvis ansikte mot ansikte och rygg mot rygg.
Omdans med fyra valssteg avig vals (motsols), schottisfattning i omdansningen

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24
 

Tur 3 Takt 33-40
Enkel handfattning, två valssteg framåt. Kavaljer vänder ett helt varv motsols på stället med två valssteg samtidigt som damen vänder ett helt varv medsols på två valssteg, så att paret hamnar mitt emot varandra. Damen med ryggen i dansriktningen.
Omdans med fyra valssteg avig vals (motsols), schottisfattning i omdansningen

Takt 41-48
Upprepa takt 33-40
 

Tur 4 Takt 49-64
Bayousteg och platsbyte. Schottisfattning i hela turen.
Ett bayousteg framåt, ett bayousteg tillbaka, sidan - bakom - sidan - framför - sidan - intill, omdans med tre valssteg (OBS) så att paret hamnar på fel sida, ett bayousteg framåt (= 8 takter)
Ett bayousteg tillbaka, sidan - bakom - sidan - framför - sidan - intill, omdans med fem valssteg (OBS) så att paret åter har kommit tillbaka på rätt sida (= 8 takter)
 
Tur 5 Takt 65-72
Enkel handfattning, ett valssteg framåt, byt sida med ett valssteg, damen framför, damen vrider sig ett halvt varv medsols på ett valssteg, kavaljer ett valssteg på stället. Omdans med fem valssteg så att paret kommer tillbaka på rättplats

Takt 73-80
Upprepa takt 65-72
 

Tur 6 Takt 81-96
Enkel handfattning, fyra valssteg framåt. Avig parisersnurr (kavaljer medsols, dam motsols), fyra valssteg (två varv)
Omdans med åtta valssteg
 
Inskriven som jag fått den tillsänd av koreograferna / TB