GÖSFJÖGEN

 

 

Danstyp

 

Schottis

 

Ursprungsland

 

Sverige

 

Musik

 

Det ligger kärlek i luften i kväll, av Bröderna Färm (eller en snabb schottis alt. modern).

 

Koreografi

 

Ulf Andersson 2006 04 12

 

Fattningar

 

Enkel handfattning,  dubbel handfattning, valsfattning.

 

Steg

 

Schottissteg, gångsteg, bayousteg,  snoasteg, sidosteg.

 

Utgångsställning

 

Parvis i öppen ring, enkel handfattning.

 

 

 

 

 

Tur 1

 

Takt 1-3
Enkel handfattning, ett schottissteg framåt samt ett gångsteg framåt. Upprepas.

Takt 4-6
Vänd upp mot varandra med dubbel handfattning. Ett bayousteg i dansriktningen. Därefter fyra gångsteg runt i parisersväng, kavaljer medsols och dam motsols (mot dansrikningen). På fjärde steget lyfter kavaljer och dam sin vänstra hand i axelhöjd samt snabbt klapp mot varandras händer.

Takt 7-8
Parisersväng på fyra gångsteg,  kavaljer motsols och dam medsols. På fjärde steget klappas följande mönster i snabb takt.
(1)   Klapp båda händer mot egna lår
(2)   Klapp i egna händer
(3)   Klapp båda  händer mot danspartnerns båda händer
(4)   Kavaljer: Lyft upp vänster häl samt klapp med vänster hand mot upplyft vänster häl.
Dam: Lyft upp höger häl samt klapp med höger hand mot upplyft höger häl.

 

Tur 2

 

Takt 9-11
Enkel handfattning, ett schottissteg framåt samt ett gångsteg framåt. Upprepas.

Takt 12-13
Vänd upp mot varandra med dubbel handfattning Ett bayousteg i dansriktningen. Därefter ett schottissteg mot dansriktningen.

Takt 14-16
Valsfattning, omdansning  medsols sex snoasteg.

 

Tur 3

 

Takt 17-19
Vänd upp mot varandra med dubbel handfattning. Tre steg åt sidan i dansriktningen enligt mönster, sida - bakom - sida.

Enkel handfattning. Ett schottissteg framåt, byt händer och vänd från varandra på ett gångsteg så att ryggen blir vänd i dansriktningen.

Takt 20-22
Enkel handfattning. Ett schottissteg bakåt (i dansriktningen) och vänd upp mot varandra på ett gångsteg. Paret står nu vända mot varandra med sidan i dansriktningen, Tag dubbel handfattning.

Sätt innerfot intill med tydlig markering. Ett bayousteg mot dansriktningen..

Takt 23-24
Parisersväng på fyra gångsteg, kavaljer motsols och dam medsols. På fjärde steget klappas följande mönster i snabb takt.
(1)   Klapp båda händer mot egna lår
(2)   Klapp i egna händer
(3)   Klapp båda  händer mot danspartnerns båda händer
(4)   Kavaljer: Lyft upp vänster häl samt klapp med vänster hand mot upplyft vänster häl.
Dam: Lyft upp höger häl samt klapp med höger hand mot upplyft höger häl.

 
Dansen börjar om

 

 

 

1. Kan ej dansas som bytesdans.
2.
 Om klack mot häl (tur 1, 3) känns krångligt så kan det uteslutas.
3.
 Om handklappningen  (tur 1, 3) känns krånglig så kan den ersättas med enkel klapp i egna händer
4.
 Om tur 1,2 och 3 känns krångliga så kan de uteslutas. Lyssna då bara på musiken.
5.
 Om musiken känns krånglig så stäng av hörapparaten eller stoppa något i öronen.
6.
 Om det fortfarande känns krångligt så tag ett nummer större.
7. Om allting känns besvärligt så prova denna dans. Det hjälper.

 

 

 

 

 

 

 

Namnet på dansen kommer från humortidskriften Svenska MAD där en klurig figur vid namn Cyril Basil Gösfjög förekom.