GÖTEBORGSMAZURKA

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTur 1 Takt 1-16
Omdansning, sexton valssteg medsols (rättvänt)

Tur 2 17-32
Omdansning, sexton valssteg motsols (avigt)

Tur 3 Takt 33-40
Dam med rygg i dansriktningen
Ett valssteg in mot ringens mitt, ett valssteg ut tillbaka
Dam under kavaljers vänstra arm på två valssteg
Omdansning, fyra "aviga" valssteg

Tur 4 Takt 41-104
Tur 3 upprepas åtta gånger

Tur 5 Takt 105-136
Tur 1 och 2 upprepas