GRAND SQUARE

Danstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg Gångsteg
Utgångsställning Fyra par bildar en fyrkant. Paren numreras moturs 1-4.
Par 1 och 3 är huvudpar, par 2 och 4 sidopar.

Efter varje tur intages utgångsställningen

 

Dansordning
 
Introduktion Ring, promenad, sving 3 x 16 steg
1 Square 2 x 16 steg
2 Platsbyten 4 x 16 steg
3 Square 2 x 16 steg
4 Dambyte 4 x 16 steg
5 Square 2 x 16 steg
6 Basket 4 x 16 steg
7 Square 2 x 16 steg
8 Stjärna 4 x 16 steg
9 Square 2 x 16 steg
Avslutning Ring, promenad, sving 3 x 16 steg

 

Ring Paren bildar sluten ring och går 16 steg medsols
 
Promenad Parvis promenad 16 steg motsols med fattning i kors framför
 
Sving Svinga 16 steg med egen partner, valsfattning
 
Square Huvudparen börjar med
1 a) Gå fyra steg mot varandra till fyrkantens mitt
På fjärde steget görs ett kvarts varv vändning mot partnern
b) Backa fyra steg tillsammans med ny partner från det motsatta paret
På fjärde steget görs ett kvarts varv vändning mot den nya partnern
c) Backa fyra steg till fyrkantens hörn
På fjärde steget görs ett kvarts varv vändning mot egen partner
d) Gå fyra steg framåt till egen partner och utgångsplatsen (vänd inte)

Man fortsätter sedan med att gå ovan beskrivna 16 steg baklänges. Dvs

2 a) Backa fyra steg till fyrkantens hörn
På fjärde steget görs ett kvarts varv vändning mot dam/kavaljer i det motsatta paret
b) Gå fyra steg framåt mot den nya partnern
På fjärde steget görs ett kvarts varv vändning mot egen partner
c) Gå fyra steg mot varandra till fyrkantens mitt
På fjärde steget görs ett kvarts varv vändning mot motsatta paret
d) Backa fyra steg till utgångsplatsen
 
Samtidigt som huvudparet går de 32 stegen enligt ovan går sidoparen först de 16 stegen i del 2 och därefter de 16 stegen i del 1
 
Platsbyte Par 1 och 3 byter plats på åtta steg. Vid mötet tar man höger hand i höger
På den nya platsen tar paret vänster i vänster och kavaljeren lägger höger arm om damens och för henne ett varv runt till sin högra sida
Upprepas tillbaka till plats
Upprepas av par 2 och 4
Upprepas samtidigt av par 1 och 2 och av par 3 och 4
Upprepas samtidigt av par 2 och 3 och av par 1 och 4
 
Dambyte Damerna i par 1 och 3 byter plats och går sedan tillbaka till egen plats på samma sätt som vid platsbyte
Upprepas av par 2 och 4
Upprepas samtidigt av par 1 och 2 och av par 3 och 4
Upprepas samtidigt av par 2 och 3 och av par 1 och 4
 
Stjärna Par 1 och 2 bildar höger hands stjärna och går åtta steg medsols,
bildar därefter vänster hands stjärna och går åtta steg motsols
Upprepas av par 2 och 4
Upprepas samtidigt av par 1 och 2 och av par 3 och 4
Upprepas samtidigt av par 2 och 3 och av par 1 och 4
 
Basket Par 1 och 2 bildar "korg" genom att kavaljererna håller runt damernas midjor och damerna håller varandra ovanför kavaljerernas armar
Gå åtta steg medsols och åtta steg motsols
Upprepas av par 2 och 4
Upprepas samtidigt av par 1 och 2 och av par 3 och 4
Upprepas samtidigt av par 2 och 3 och av par 1 och 4