GRÄNSFALLET

 

 

          Danstyp:  Snoa

Ursprungsland:  Sverige

             Musik:  Rönnåkra gånglåt eller valfri snoa

       Koreografi:  Ruth Svensson, Hässleholm

      Fattningar:  Enkel handfattning, enkel handfattning framför,

                          sluten fattning, valsfattning

                Steg:  Gångsteg, fotombytessteg, sväv, snoa.

 

 

Tur  1  (8 takter)

           

Enkel handfattning. 2 gångsteg i DR, vänd och byt till omvänd         
handfattning , backa 2 gångsteg i DR. Fortsätt backa 2 fotombytessteg i DR.
Med bibehållen fattning tar D 2 fotombytessteg (baklänges) ½  varv till innerring,

H tar 2 fotombytessteg (framlänges) ½ varv till ytterring.

Backa ytterligare 2 fotombytessteg mot DR. D i innerring H i ytterring.

 

 

Tur 2  (8 takter)

 

Valsfattning. Omdansning  8 snoa i DR.  Enkel handfattning främre händerna.

2 gångsteg H under arm (motsols), 2 gångsteg D under arm (medsols).

Upprepa H och D under arm 1 gång. D skall nu vara framför H med ryggen i DR.

 

 

Tur 3  (8 takter)

 

Sluten fattning. 4 sväv. Stanna så H har rygg i DR. 

2 fotombytessteg  medsols ½ varv, stanna så D har ryggen i DR.

 

Upprepa Tur 3, 1 gång. 

 

Tag enkel handfattning och dansen börjar om.