GRÄNSPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik The Northlands, Nya Bröderna Färms samlings-CD BRF950607
Koreografi Ingvar Andersson, Valje, Sölvesborg
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning
Steg Polkasteg, sidsteg, gångsteg, balanssteg, särskilt beskrivna steg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTur 1

Valsfattning, ett polkasteg ett halvt varv runt medsols + ett steg och tådopp (kavaljer tådopp med vänster, dam med höger fot)
Ett polkasteg ett halvt varv runt motsols + ett steg och tådopp  (kavaljer tådopp med vänster dam med höger fot)
Två sidsteg i dansriktningen och två sidsteg tillbaka (kavaljer med ryggen mot
mitten)

Hela turen upprepas.

Tur 2 Hand i hand, tre steg i dansriktningen med tådopp.
Hand i hand, tre steg tillbaka med steg intill.
Ett balanssteg från varandra och mot varandra.
Kavaljer sätter i vänster fot och korsar med höger
(dam tvärtom) Kavaljer sätter i höger fot och
korsar med vänster (dam tvärtom)

Hela turen upprepas.

Tur 3 Med valsfattning i dansriktningen (kavaljer med ryggen mot
mitten)
dansas sida, bakom, sida, intill och upprepas mot
dansriktningen, därefter fyra polka runt tillsammans.

Hela turen upprepas.

Tur 1 upprepas en gång.

Tur 2 upprepas en gång.

Tur 4 Parisersväng i och mot dansriktningen, mot varandra (kavaljer med
ryggen mot mitten)
sätter kavaljer vänster klack snett fram och
intill samt upprepas med höger (dam tvärtom). Med fötterna ihop
vrids klackarna ut och in (som i Salty Dog Rag) och tre stamp.
Parisersväng i och mot dansriktningen, mot varandra och do-si-do.

Hela turen upprepas.

Tur 1 upprepas en gång.

Tur 2 upprepas en gång, avsluta med komplimang mot varandra.
Musiken kan beställas på telefon: 044-12 49 35 eller 0456-100 60