GREFVE LÖFVENHJELM

 

Danstyp
Ursprungsland
Musik Grefve Löfvenhjelm
Koreografi
Fattningar
Steg Valssteg
Utgångsställning


Takt 1-8
Stor rond medsols

Takt 9-16
Stor rond motsols

Takt 17-20
Premiärparen dansar medsols en halv rond med sina högra sekondpar så att de kommer till varandras platser,

Takt 21-24
på samma sätt till parens kontraplatser

Takt 25-28
Upprepa takt 17-20

Takt 29-32
Upprepa takt 21-25 till parens utgångsplatser

Takt 33-48
Alla dansar parvis vals ett helt varv

(Observera att man förflyttar sig endast 1/4 varv på 4 takter i valsen)

Beskrivningen hämtad från "Nordlek 2000" program