GRÖVLAN

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Wiggen med Simons orkester
Koreografi Ullacarin och Tore Enhager, Lena och Bengt Sundberg, Råtödansarna
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, sluten fattning
Steg Gångsteg, springsteg, fotombytessteg (polkasteg)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning framför (kavaljers vänstra hand, dams högra hand) vända i dansriktningenTur 1 Takt 1-4
Dam gör en snurr medsols på ett polkasteg i dansriktningen under kavaljers arm samtidigt som kavaljer dansar ett polkasteg i dansriktningen
Ett polkasteg sida vid sida i dansriktningen
Valsfattning, omdansning med fyra snoasteg medsols (två varv)

Takt 5-8
Enkel handfattning framför
Kavaljer gör en snurr motsols på ett polkasteg i dansriktningen under dams arm samtidigt som dam dansar ett polkasteg i dansriktningen
Ett polkasteg sida vid sida i dansriktningen
Valsfattning, omdansning med fyra snoasteg medsols (två varv)

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Tur 2 Takt 17-24
Sluten fattning, kavaljer med ryggen inåt mitten
Fyra små springsteg inåt mitten (kavaljer backar), ett sidsteg i dansriktningen
Fyra små springsteg tillbaka utåt (dam backar), ett sidsteg i dansriktningen
Sluten fattning, omdansning med åtta snoasteg medsols (fyra varv)

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

Tur 3 Takt 33-40
Enkel handfattning (kavaljers högra hand, dams vänstra hand)
Fyra gångsteg i dansriktningen, vänd och byt handfattning (kavaljers vänstra hand, dams högra hand) och backa i dansriktningen, tre gångsteg, på fjärde steget vänder damen mot kavaljeren (så hon får ansiktet i dansriktningen)
Kavaljer markerar steget på stället, båda sträcker upp armarna över huvudet och ropar "HEJ"
Dam går framåt i dansriktningen till ny kavaljer som möter och tar dubbel handfattning, åtta gångsteg två varv medsols runt

Takt 41-48
Upprepa takt 33-40

Börja om från början

Avslutning Totalt 20 takter
Dansas till originalmelodin går dansen igenom två gånger
Avsluta med: Tur 1, takt 1-16
Därefter enkel handfattning framför (kavaljer vänster hand, dam höger hand)
Dam runt under arm på ett polkasteg, kavaljer runt under arm på ett polkasteg, båda en parisersväng på fyra gångsteg i dansriktningen + komplimang mot varandraDansen komponerad som en läxa under vecka 11 1996 i Grövelsjön