GUBBENS HAMBO (Variant 1)

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning
Steg Gångsteg, hamboomdansningssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning. Kavaljer har sin dam till vänster om sig och något bakom.

 

Kavaljer börjar med höger fot, dam med vänster.

Sex gångsteg dansas rakt fram, på sjunde steget svänger kavaljeren upp sin dam framför sig och båda dansar vanlig hamboomdansning reprisen ut.

O.B.S. Se till att ha damen på vänster sida efter omdansningen.


Börja om igen


GUBBENS HAMBO (Variant 2)

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, liksidig sluten fattning
Steg Tresteg, hamboomdansningssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning. Kavaljer har sin dam till vänster om sig

 

Ett tresteg från varandra, ett tresteg mot varandra (= två takter) samtidigt som dam gör sig beredd att "gå över" till hamboomdansning och kavaljer gör sina "hamboomdansningssteg".Omdansningen pågår hela reprisen ut och dansen
upprepas från början

Denna dans är som vi har fått den beskriven
 
Hallsberg den 17/3 -01 (till dansbytardagen)
Hälsningar Rune och Birgitta, folkdanslaget Norrbyringen, Hallsberg