GUBBSTÖT

 
Danstyp Polkett i tretakt
Ursprungsland
Musik Gubbstöt
Koreografi
Fattningar Mazurkafattning eller dubbel midjefattning
Steg Korta mazurkaliknande polkasteg men utan hopp. Hoppet "sviktas" bort. Betoningen ligger som i Hambopolkan på första taktdelen.
Utgångsställning
       
Meddelare: Bertil Olsson, Norrköping

 

Utförande.
Som pardans fritt i rummet. Samma steg för dam och kavaljer.

 

Polkett i tretakt.
Ungefär 1870 konstruerades en dansform i Paris med namnet Polka-mazurka. Dansen går i tretakt och i en förenklad form får den benämningen polkett i tretakt. Den har samma grundsteg som i valsen och polkan, alltså tresteg, och den dansas nästan släpande efter golvet.Dansen får i Sverige namnet hambopolkett och når i mellan- och sydsverige stor popularitet.
Efter första världskriget dansas fortfarande hambopolkett, men musiken har blivit lite stötigare och dansen kallas allmänt för Gubbstöt. Dansen har också, som namnet anger, blivit stötigare - det smygande steget har ersatts med ett tresteg med starkt markerad taktdel.
 
Ovanstående är ett sammandrag hämtat från en artikel i tidningen Sörmlandslåten nr 1 1973.
Se även video Hambopolka