GULLVIKSVALSEN  (Seniordans)

 
Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning
Steg Valssteg, sidosläpsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, dubbel handfattning
       
Takt 1-2
I dansriktningen, ett sidosläpsteg, mot dansriktningen ett sidosläpsteg

Takt 3-4
Höj främre händer, byt plats, dam under framför kavaljer

Takt 5-6
Dubbel handfattning, ett sidosläpsteg, mot dansriktningen, ett sidosläpsteg i dansriktningen

Takt 7-8
Höj samma händer, dam tillbaka på sin plats på två valssteg

Takt 9-10
I dansriktningen, två sidosläpsteg

Takt 11-12
Mot dansriktningen, två sidosläpsteg

Takt 13-16
Höger i höger handtur, runt med varandra på tre valssteg, kavaljer är nu i ytterring vänd mot dansriktningen, dam vänd i dansriktningen, paren släpper varandra. På fjärde valssteget möter nya par varandra

Dansen börjar om från början
Lycka till! 

 

Nedtecknad på en dansstuga av Bojan o Eric
Inklistrad som jag fått den mig tillsänd / TB

2006 11 16