GUNNARSÖ-POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka
Koreografi Anna Stina Johansson
Fattningar Enkel midjefattning, valsfattning
Steg Fotombytessteg, polkasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning

Ledig hand löst hängande i hela dansenTakt 1-2
Ett fotombytessteg i dansriktningen + innerfots klack sätts framåt i golvet samt tillbaka intill ytterfot med tyngdöverföring

Takt 3-4
Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9-10
Släpp fattningen, tre gångsteg, runt var för sig med klapp i egna händer samtidigt med tredje steget + markering och klapp mot varandras handflator på fjärde ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 11-12
Upprepa takt 9-10 men åt motsatt håll

Takt 13-14
Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg

Takt 15-16
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Dansen börjar om


Dansen tillägnad Hjördis och Lennart av Anna Stina Johansson, med glada tillrop av Mustafa och Muhamed