HAGA SCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Haga schottis eller valfri schottis
Koreografi Näsets Gammeldansare
Fattningar Löst hängande armar, dubbel midjefattning
Steg Schottissteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, ingen fattning utan löst hängande armar, vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mittTakt 1-2
Två schottissteg mot ringens mitt (kavaljer bakåt)

Takt 3-4
Två schottissteg ut från ringens mitt (dam bakåt),
vänd i dansriktningen (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 5-6
Två schottissteg i dansriktningen,
vänd ett halvt varv (kavaljer medsols, dam motsols)

Takt 7-8
Ett schottissteg mot dansriktningen,
vänd mot varandra (kavaljer motsols, dam medsols) med tre "omarkerade" markeringar

Takt 9-12
Dubbel midjefattning, omdansning medsols med åtta hoppsteg

Takt 13-14
Ingen fattning, två schottissteg i dansriktningen

Byte Takt 15-16
Kavaljer: Ett schottissteg i dansriktningen till nästa dam
Dam: Vänd ett halvt varv motsols, ett schottissteg mot dansriktningen till nästa kavaljer
Tre "markerade" markeringar (med den nya partnern) enligt utgångsställning

Dansen börjar om

Dansen har tillkommit p. g. a. att "Hafvsbandet" komponerade en schottis som de kallade för Haga schottis. Då tyckte Näsets Gammeldansare att man borde göra en dans med samma namn.