HALLEBERGSVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals från Vargön med Nisses Senap
Koreografi Birger Jörgensen
Fattningar Ringfattning
Steg Dalsteg, valssteg, tresteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, alla vända mot ringens mittDel A Takt 1
Vända åt vänster dansas ett vänster dalsteg framåt, snett utåt, mot dansriktningen

Takt 2
Ett "springande" höger valssteg framåt snett inåt, mot dansriktningen

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2

Takt 5-6
På ett vänster dalsteg + ett tresteg snurrar kavaljer och dam var för sig ett halvt varv motsols runt

Takt 7-8
På en sluten utåtvänd ring dansas två dalsteg på stället (vänster + höger)

Takt 9
(Utåtvänd ring)
Vända åt vänster dansas ett vänster valssteg framåt, snett inåt, i dansriktningen

Takt 10
Ett "springande" höger valssteg framåt, snett utåt, i dansriktningen

Takt 11-12
Upprepa takt 9-10

Takt 13-14
Upprepa takt 5-6

Takt 15-16
På en sluten inåtvänd ring dansas två dalsteg på stället (vänster + höger)

 

Del B Takt 17-18
Två sidsteg åt vänster mot dansriktningen

Takt 19-20
På två valssteg omdansar kavaljer och dam var för sig ett varv motsols runt

Takt 21
På ett stort vänster steg framåt + ett kraftfullt hopp mot ringens mitt påbörjas en vänstersnurr

Takt 22
På ett tresteg fullföljes vänstersnurren till front utåt

Takt 23-24
Upprepa takt 21-22 fast nu utåt upp till sluten inåtvänd ring

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24


Dansföljd: AA - BB - A - B - A - B