HÄLSINGEPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Långsam polka alt. snoa
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, snoafattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg, särskilt beskrivna steg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 3
Sätt i ytterfot i golvet, lyft innerfot i kors framför ytterfot och klappa med ytterhanden mot innerfots fotsula (1-å-klapp)

Takt 4
Släpp handfattningen, sätt i innerfot i golvet, pendla framåt något med ytterfot och klappa i egna händer (1-å-klapp)

Takt 5
Enkel handfattning, två gångsteg i dansriktningen

Takt 6-8
Snoafattning, omdansning medsols, sex snoasteg (tre varv)

Dansen börjar om