HAMBO

Danstyp
Ursprungsland
Musik Hambo, 3/4 -takt
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, (indansningen), hambofattning (omdansningen).
Steg Dalsteg, gångsteg, hambosteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning

Hela dansen driver i dansriktningen.


Kavaljerens steg (indansningen)
Takt  Taktdel	
 1     1-3    Vänster dalsteg 	
 2     1-3    Höger dalsteg	
 3      1     Vänster gångsteg.
        2     Höger gångsteg.
        3     Vänster gångsteg

Damens steg (indansningen)
Takt  Taktdel	
 1     1-3    Höger dalsteg 	
 2     1-3    Vänster dalsteg 	
 3      1     Höger gångsteg.
        2     Vänster gångsteg.
        3     Höger gångsteg.

Kavaljerens steg (omdansningen)
Takt  Taktdel 	
 4-7           Hambosteg. 
  8     1-3    Paret skiljs åt, genom att gå tre korta
              gångsteg snett framåt och ifrån varandra 
              med enkel handfattning.

Damens steg (omdansningen)
Takt  Taktdel	
 4-7           Hambosteg.
  8     1-3    Paret skiljs åt, genom att gå tre korta 
              gångsteg snett framåt och ifrån varandra 
              med enkel handfattning.
		     
              Dansen upprepas från takt 1 (indansningen).