HAMBO FRÅN ARKELSTORP

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo, t.ex "Hambostinta i kort kort" med Rose-Maries
Koreografi Henrik Persson, Arkelstorps GDG
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, hambofattning, valsfattning
Steg Dalsteg, valssteg, hambosteg, bayousteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Två dalsteg i dansriktningen

Takt 3-4
Ett valssteg i sidled från varandra, ett valssteg i sidled mot varandra

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9
Ett dalsteg i dansriktningen

Takt 10-15
Sex hamboomdansningar med hambofattning

Takt 16
Ett tresteg i dansriktningen, på sista steget svänger dam och kavaljer mot varandra (kavaljeren med ryggen mot mitten) och tar dubbel handfattning

Takt 17-18
Ett bayousteg i dansriktningen och ett mot dansriktningen

Takt 19-20
Valsfattning, ett sidsteg i dansriktningen och ett mot dansriktningen

Takt 21-24
Omdansning två varv medsols på fyra valssteg

Takt 25
Enkel handfattning, ett tresteg i dansriktningen

Takt 26-31
Sex hamboomdansningar med hambofattning

Takt 32
Enkel handfattning, ett tresteg i dansriktningen

Dansen börjar om


Dansen tillkom natten mellan den 12:e och 13:de februari 1999