HAMBO FRÅN FARSTA

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, valssteg, hambosteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med enkel handfattning


En hambo i turer som hela tiden driver i dansriktningen.

Tur 1 Takt 1-4
Två dalsteg. Därefter dansar damen på två valssteg, ett varv medsols under kavaljerens högra arm, samtidigt som kavaljeren dansar två valssteg i dansriktningen.

Tur 2 Takt 5-8
Som tur ett, men med den skillnad att kavaljeren dansar två valssteg motsols under damens vänstra arm, samtidigt som damen dansar två valssteg i dansriktningen

Tur 3 Takt 9-16
Enkel handfattning, tre gångsteg (som i hambo) därefter sex hamboomdansningssteg samt tre gångsteg (som i hambo).


Dansen upprepasDansen upptecknad av Inger Pettersson, Farsta 1990 03 13