HAMBO FRÅN FÖLLINGE

Danstyp Hambo
Ursprungsland
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning Parvis i öppen ring

 

Takt 1
Samtidigt med hopp på innerfot isättes klack på ytterfot

Takt 2
Tyngden överförs på ytterfot i samband med nertramp

Takt 3
Dalsteg utåt ovh inåt

Takt 4
Ett försteg

Takt 5-8
Fyra försteg i omdansning

Dansen upprepas

 

Beskrivningen är en exakt avskrift från en papperskopia / TB