HAMBO FRÅN LÖVÅNGER

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning
Steg Valssteg, dalsteg, tresteg, hamboomdansningssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-8
Ett valssteg framåt, på valssteg två går damen ett varv runt under armen, på valssteg tre går kavaljeren ett varv runt under armen.

Tag hambofattning, dansa fyra hambo runt, avsluta med att damen roterar ett varv medsols under armen på åttonde takten.


Dansen börjar om.