HAMBO FRÅN RÅÅ

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi Linda Svensson, Råå
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning.
Steg Dalsteg, tresteg, hamboomdansningssteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen, enkel handfattninig.


Tur 1 Takt 1-2
Två dalsteg i dansriktningen

Takt 3-4
På ett tresteg snurrar damen ett varv medsols under kavaljerens högerarm, kavaljeren gör ett tresteg på stället. På ett tresteg snurrar kavaljeren ett varv motsols under damens vänsterarm, damen gör ett tresteg på stället.

Takt 5-8
Upprepa takt 3-4 två gånger.

 

Tur 2 Takt 9-16
Bibehållen enkel handfattning. Ett tresteg i dansriktningen (indansning) + sex hamboomdansningssteg medsols med hambofattning + upplösning på ett tresteg och enkel handfattning.

Dansen börjar om.

 

Natten efter orkesterforum (28/3-99) hade jag svårt att somna, då låg jag i min säng och dansade en ny variant av hambo, det blev "Hambo från Råå".