HAMBO FRÅN SÄFFLE

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, polskefattning
Steg Dalsteg, gångsteg, hambosteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-8
Båda dansar ett dalsteg i dansriktningen.

På tre steg med början på innerfot förflyttar sig dam bakom kavaljers rygg så att hon nu befinner sig till vänster om kavaljer.

Med bibehållen fattning dansar nu dam runt under kavaljers högra arm motsols på tre steg.

Kavaljer trampar under tiden sina tre steg och anpassar sig så att han hamnar med ryggen mot ringens mitt.

Vanlig hamboomdansning med tre "upplösningssteg".


Dansen upprepas

Se även "Säffle snurren"