HAMBO FRÅN TURINGE

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, armkroksfattning, enkel handfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, valssteg, gångsteg, hambosteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med dubbel handfattning, kavaljeren med ryggen mot ringens mittTakt 1-4
Två dalsteg. Därefter höger armkroksfattning, och dansa tre fjärdedels varv runt på två valssteg så att kavaljeren står med ansiktet i dansriktningen, och damen med ansiktet mot dansriktningen.

Takt 5-8
Kedja med fyra valssteg, (vänster i vänster, höger i höger), till fjärde damen (räkna inte egen).

Takt 9-10
Dubbel handfattning och två dalsteg med denna dam.

Takt 11-16
Tre små gångsteg fram till nästa dam respektive kavaljer, fyra hamboomdansning + tre gångsteg med denna dam.


Dansen upprepas