HAMBOPOLSKA (från Fredensborg)

Danstyp Hambo - Polska
Ursprungsland
Musik Hambo eller polska
Koreografi
Fattningar Låg enkel handfattning med hängande armar, polskefattning
Steg Valssteg, tresteg, delsbopolskesteg (snurrebocksteg)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning enl. ovanTakt 1-2
Ett valssteg i dansriktningen samtidigt som man vänder sig från varandra och för innerhänderna framåt
Ett valssteg i dansriktningen samtidigt som man vänder sig mot varandra och niger

Takt 3-4
Enkel handfattning enl. ovan, med innerhänderna framåt, två tresteg i dansriktningen (dansas på hela fotsulan)

Takt 5-8
Polskefattning, omdansning medsols, fyra delsbopolskesteg (snurrebocksteg, se beskrivning: Snurrebocken takt 1-8)

Dansen börjar om