HAMBO-POLSKA FRÅN JÄRVSÖ

Danstyp Hambo
Ursprungsland
Musik Hambopolska från Järvsö
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning
Steg Se beskrivning nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning (ledig hand i sidan)Försteg Den yttre foten ett steg framåt (1, 2). Inre foten flyttas efter och placeras i jämnhöjd med den andra foten (3).

Under vridning mot varandra tas ett steg bakåt med den inre foten (1, 2). Den yttre foten flyttas efter och placeras i jämnhöjd med den andra foten (3). På den tredje taktdelen utföres en lätt svikt i båda knäna.

Omdansnings-
steg
Hambofattning (som behålles resten av dansen)
Hambo, trestegsvals (som dansas motsols)

Utförande Efter två försteg som beskrivits ovan, dansas tre gångsteg i dansriktningen med början på den yttre foten. Därefter dansas hambo till reprisens slut.
På den första takten i nästa repris, där paret nu är vända med kavaljerens rygg i dansriktningen, utföres ett s. k. övergångssteg till valsen. Det blir då för kavaljeren: Vänster fot (1), höger fot flyttas intill (2, 3). Damen: Höger fot (1), Vänster fot intill (2, 3).

Efter övergångssteget dansas trestegsvals motsols till reprisens slut. Första steget i valsen blir för kavaljeren, höger fot bakåt och för damen, vänster fot framåt o. s. v.

På första takten i nästa repris, när paret är vända med damens rygg i dansriktningen, utföres ett övergångssteg till hambo. Det blir för kavaljeren, vänster fot (1), höger fot intill (2, 3).
Damen: Höger fot (1), vänster fot intill (2, 3). Därefter vänster fot ett steg åt sidan, och med foten något vriden medsols (1). Höger fot intill samt en vridning ett halvt varv medsols på båda fotsulorna (2). Höger fot isättes ett steg i dansriktningen och mellan kavaljerens fötter (3).

I fortsättningen dansas hambo och trestegsvals växlande reprisvis och med respektive övergångssteg. Det är bara under dansens inledning som förstegen utföres. Under dansens fortsättning behålles hambofattningen hela tiden.


Meddelare: Makarna Dagmar och Gunnar Johansson, Sidskogen, Järvsö. Båda födda år 1905.

Upptecknad den 8 september 1979 av Rolf Westerlund, Järvsö, samt Britta och Knuth Lehman, Rogsta.