HAMBORINGEN

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn hambo
Koreografi Conney Åcerclinth, Harstenslycke, Nybro
Fattningar Enkel handfattning, hög polskefattning (i omdansning), hängande armar
Steg Dalsteg, hamboomdansningssteg, valssteg, tresteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-8
Två dalsteg, ett tresteg, fyra hamboomdansningssteg, ett tresteg (vanlig hambo)

Takt 9-10
Enkel handfattning, två valssteg i dansriktningen 

Takt 11-12
Enkel handfattning, två dalsteg i dansriktningen

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

Takt 17-19
Kedja, börja med höger hand, egen räknas som nummer ett
Tre valssteg till dam respektive kavaljer nummer tre (kavaljer går i dansriktningen, dam går mot dansriktningen)

Takt 20
En komplimang mot varandra

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20


Dansen börjar om


Dansen tillägnad Hamboringen i Karlskrona vid deras 10-årsjubileum den 9 december 1989