HAMBOTITTEN

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn hambo
Koreografi Ulla och Tage Josefsson, Vessigebro 1997
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning, särskilt beskriven fattning
Steg Dalsteg, hambosteg, valssteg?
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Ett dalsteg, kavaljer tar ett steg åt höger under egen arm.
Dam ett steg bakom kavaljer, sedan två varv motsols under kavaljerens arm.

Tur 2 Omdansning med hambofattning.

Tur 3 Dam bakom kavaljer, fattar med båda händerna i kavaljerens midja. Kavaljer med armarna i kors.
Kavaljer tittar efter dam åt vänster, dam tittar åt kavaljer åt höger.
Upprepas växelvis tre gånger. På fjärde omdansning vanlig hambo.


Dansen från början