HAPPY HOLIDAY

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Happy Holiday eller valfri lämplig polka eller snoamelodi
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg Sidsteg, gångsteg, fotombytessteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mittTakt 1-2
Två sidsteg i dansriktningen

Takt 3-4
Två sidsteg mot dansriktningen

Takt 5-6
Enkel handfattning med kavaljers vänster, dams höger
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg ett varv medsols runt under kavaljers vänstra arm

Takt 7-8
Enkel handfattning med kavaljers höger, dams vänster
Kavaljer: Fyra gångsteg mot dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg ett varv motsols runt under kavaljers högra arm

Takt 9-12
Dubbel handfattning med något utsträckta armar i sidled, omdansning medsols, fyra fotombytessteg

Takt 13-14
Ingen fattning vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Fyra gångsteg baklänges med klapp på fjärde steget (från varandra, kavaljer inåt mot ringens mitt, dam utåt från ringens mitt)

Takt 15-16
Fyra gångsteg framlänges snett åt höger till ny partner

Dansen börjar om


Ursprungslandet är inte känt, men enligt uppgift har dansen kommit till Sverige via Danmark