HÄRJEDALSTÖSEN

 
Danstyp

Vals och hambo

Ursprungsland
Musik Polsen Hass J Elgåsen med Anitas eller någon annan lugn hambo.
Koreografi Anders Petersson Molkom
Fattningar
Steg Valssteg och hambo
Utgångsställning Parvis vända framåt
       
Tur 1
(16 takter)
Kavaljer vänster hand dam höger hand.
Kavaljer två valssteg framåt, damen snurrar ett varv medsols under kavaljers vänster arm på två valssteg
Kavaljer ett varv motsols på två valssteg på stället så att han står med ansiktet i dansriktningen. Damen dansar två valssteg framåt, med vridning, så att hon står vänd mot kavaljer
Avig vals fyra valssteg, två varv, med valsfattning så att
damen står med ryggen i dansriktningen, ett valsstegi dansriktningen, byt till hambofattning och dansa hamboomdansning i 7 takter.

 

Tur 2
(16 takter)
Dubbel handfattning, damen med ryggen i dansriktningen, höger sida mot varandra
Två valssteg i dansriktningen, kavaljer släpper sin högerhand och dansar på två valssteg under sin vänsterhand (motsols) så att han står vänd med ryggen i dansriktningen
Damen dansar två valssteg ett halvt varv så att hon står vänd i dansriktningen
Dubbel handfattning två valssteg i dansriktningen
Damen snurrar ett varv (medsols) under kavaljers vänster hand. Kavaljer dansar på två valssteg ett halvt varv så att båda står vända i dansriktningen
Enkel handfattning en omgång vanlig hambo

 

Dansen tillägnad Birgitta Olofsson Grums på hennes 60-års dag. December 2008
Inskriven som jag fått den från koreografen / TB

2009 03 23