HÄRLIGA VÄRMLAND

 
Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Håkon Banken, "Härliga Värmland"
Koreografi Alf Andersson, Grums, februari 2004
Fattningar Sluten fattning, schottisfattning
Steg Polkasteg, snoasteg, schottissteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, sluten fattning
       
Tur 1 Sluten fattning, fyra polkasteg runt medsols
Åtta snoasteg runt medsols
Fyra polkasteg runt motsols (avig polka)
Åtta snoasteg runt medsols
 
Tur 2 En omgång vanlig schottis
Kavaljer: Ett schottissteg framåt, vänder ett halvt varv motsols på andra schottissteget omdans. Dam två schottissteg omdans
Dam: Ett schottissteg framåt, vänder ett halvt varv medsols på andra schottissteget omdans. Kavaljer två schottissteg omdans
En omgång vanlig schottis

Dansen dansas i fyra omgångar. I fjärde omgången dansas sex snoa

Tur 1 dansas en gång
 

Avslutning Fyra polkasteg runt medsols
Fyra snoasteg runt
En parisersväng, avsluta med komplimang
 
Inskriven som jag fått den från koreografen / TB