HASSES HAMBO

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi Johan Gustafsson, Linköping 1990 05 22
Fattningar Polskefattning, dubbel handfattning, armkrok
Steg Hambosteg, dalsteg, tresteg, valssteg
UtgångsställningTur 1 Vanlig hambo med egen, en repris
 
Tur 2 Två dalsteg med egen
Kavaljer vänder inåt och går bakåt på tre steg förbi en dam och dansar om med nästa, som möter upp på tre steg

Tur 3

Kavaljer med ryggen mot ringens mitt, dubbel handfattning
Ett dalsteg i dansriktningen och ett mot dansriktningen. Därefter armkrok höger i höger, ett varv på två valssteg och vänster i vänster med dam framför på två valssteg, tillbaka till dam bakom, höger i höger ett varv på två valssteg
 

Tur 4   Dubbel handfattning, dalsteg som i tur 3
På tre steg förbi en dam och fram till egen dam och omdansning

Dansen börjar om

 

 
    Dansen tillägnad Hans Karlsson på hans årsdag
 
 
    Beskrivningen är exakt avskrivet så som jag fått den mig tillsänd av koreografen / TB