HÄSSLEHOLMS SNURREN

 
Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Lycko-Zidéns polka eller liknande polka
Koreografi Roland Nordblad
Fattningar Se beskrivningar nedan
Steg Se beskrivningar nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra med händerna i sidorna. (Kavaljers vänster och dams höger sida i dansriktningen)

 

Takt

Tur 1

1-2 Tre gångsteg + tåmarkering ett varv runt var för sig (kav motsols dam medsols)
3-4 Tre gångsteg + tåmarkering ett varv runt var för sig (kav medsols dam motsols)
5-6 Enkel handfattning två fotombytessteg i dansriktningen
7-8 Hambofattning fyra snoasteg två varv runt.

 

Tur 2

1-2  Tre gångsteg + tåmarkering och klapp i egna händer ett varv runt var för sig (kav  motsols dam medsols)
3-4 Tre gångsteg + tåmarkering  ett varv runt var för sig (kav medsols dam motsols)
5-6 Högerhandsfattning med egen dam. Påbörja platsbyte, kav i dansriktningen, dam mot dansriktningen i zick-zack med två fotombytessteg (kav vrider sig ett halvt varv medsols på första fotombytesstegat ut mot ringens ytterkant = platsbyte med framförvarande dam som han dansar förbi. Dam dansar snett mot dansriktningen  in i ringen utan vridning och möter med ryggen kav som kommer bakifrån)  
På andra fotombytessteget fullföljer kav vridningen medsols framåt i dansriktningen tillbaka ut mot egen plats (innerring) där han möter dam nummer tre, dam backar snett mot dansriktningen tillbaka till sin plats (ytterring) där hon möter kav nummer tre.
7-8 Hambofattning, omdansning fyra snoasteg medsols (två varv runt)

 

Tur 3 
Valsfattning i hela turen
1 Ett polkasteg i dansriktningen (kav börjar med vä, dam med hö)
2 Kav tar ett steg fram på hö. fot i kors framför vä. och tillbaka på vä. (dam korsar vä framför hö. och tillbaka på hö.)
3-4 Som takt 1-2 fast mot dansriktningen och med motsatt fot.
5-8 Omdansning medsols på ett polkasteg, ett gångsteg, ett polkasteg och tre snoasteg (polkasteg-gå-polkasteg-gå-gå-gå)

Upprepa tur 2

 

Tur 4
1-2 Omdansning ett halvt varv medsols på två polkasteg  med valsfattning (kav i ytterring dam i innerring)
3-4  Var för sig runt i parisersväng på fyra gångsteg. (kav motsols dam medsols)
5-6 Omdansning ett halvt varv medsols runt mot dansriktningen med valsfattning (kav tillbaka i innerring dam i ytterring)
7-8 Var för sig runt i parisersväng  på fyra gångsteg ( kav motsols dam medsols)

Upprepa tur 2

 

Tur 5
1-4 Främre händerna, kav går två steg i dansriktningen, dam går två steg ett varv runt medsols under kav vä arm. Därefter går kav framför damen fyra gångsteg två varv runt under damens hö arm (står nu i ytterring), samtidigt förflyttar sig damen mot ringens mitt på fyra gångsteg. Byt plats på två gångsteg, här går kav bakom dam
 5-6 Valsfattning, två polkasteg medsols runt 
7-8 Var för sig runt i parisersväng på fyra gångsteg ( kav motsols dam medsols)

Upprepa tur 2

 

Tur 6
1-2 Med valsfattning ett polkasteg ett halvt varv runt medsols + ett steg och tådopp (kav tådopp med vä. dam med hö. fot)
3-4 Med valsfattning ett polkasteg ett halvt varv runt motsols + ett steg och tådopp  (kav tådopp med vä. dam med hö. fot)
5-6  Med valsfattning dansas två sidsteg i dansriktningen ( till sida ihop-till sida ihop)
7-8  Var för sig runt i parisersväng på fyra gångsteg  ( kav  motsols,  dam medsols)

Upprepa tur 2

 

Tur 7

1-2 Enkel handfattning, börja på ytterfoten tre gångsteg i dansriktningen + tådopp på innerfoten
3-4 Upprepa men börja på innerfoten.
5-6 Enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen
7-8  Var för sig runt i parisersväng på fyra gångsteg ( kav motsols dam medsols)

 

Avslutning Upprepa tur 2

 

Dansen konstruerad sista kvällen på Hässleholms loge år 2000.

Hässleholm den 9 September
Roland Nordblad