HÄSTHANDLARSCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Fotombytessteg, nigningar
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-4
Två fotombytessteg (schottissteg) i dansriktningen

Dubbel handfattning
Kavaljererna niger med böjda knän ihop, damerna niger med böjda knän utåt
Kavaljererna niger med böjda knän utåt, damerna niger med böjda knän ihop

Börja om


Dansen visad av Olle Holgersson, Oskarshamn, på Råtödansens dansutbyte söndagen den 17 april 1994.