HELENA QUICKSTEP

 
Danstyp
Ursprungsland
Musik 4/4 takt, tempo 46
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning Parvis efter varandra i ring. V-formation med höft mot höft och öppen valsfattning ("Promenadposition")
       
Takt Beskrivning
1 Med början på ytterfot, ett fotombytessteg åt sidan i dansriktningen (sida - intill - sida) (Q-Q-S)
2 Peka med innerfoten framåt i dansriktningen och luta bakåt. Upprepas bakåt mot dansriktningen (S-S)
3 Öppna fattningen ytterligare och tag ett steg med innerfoten i dansriktningen. Sätt ytterfoten i kryss bak innerfoten och dansa ett steg till i dansriktningen på innerfoten (Q-Q-S)
4 Upprepa takt 2 men nu med ytterfoten (S-S)
5-6 Med början på ytterfot en "Parisersväng" i dansriktningen (kavaljer åt vänster, dam åt höger). Samla fötterna på sista steget utan att belasta innerfoten. Tag dubbel handfattning (S-S-S-S)
7-8 Takterna 5-6 upprepas mot dansriktningen och med början på innerfot (kavaljer åt höger, dam åt vänster). Samla fötterna och tag valsfattning (S-S-S-S)
9 Ett steg åt sidan utåt (kavaljer vänster, dam höger). Andra foten intill, kavaljer har ryggen i dansriktningen. Steg i dansriktningen (kavaljer bakåt) och paret vänder på foten närmast ett halvt varv åt höger (medsols) så att kavaljeren får fronten i dansriktningen (Q-Q-S)
10 Takt 9 upprepas med början på motsatt fot, damen backar i dansriktningen, men endast ett kvarts varvs vändning höger så att kavaljer har front snett utåt, framåt i dansriktningen (Q-Q-S)
11 Steg snett utåt (kavaljer vänster, dam höger) utvändigt partners vänstra sida (dam backar). Andra foten åt sidan utan att sättas ned och sväng runt på den bärande foten (kavaljers vänster, dams höger) ett kvarts varv åt vänster (S-S)
12 Upprepa takt 11 med början på andra foten och snett inåt samt utvändigt partners högra sida (dam backar). Sväng runt ett kvarts varv åt höger. Kavaljeren har front snett utåt, framåt i dansriktningen (S-S)
13 Steg snett utåt (kavaljer vänster, dam höger) utvändigt partners vänstra sida. Återför kroppsvikten till andra foten och gör en "rock"-rörelse (S-S)
14 Steg som i början av takt 13 men med vänstervändning ett kvarts varv och i stället för rock-rörelse sätts andra foten intill utan att ta vikt
15 Steg snett inåt (dam backar) utvändigt partners högra sida (kavaljer höger, dam vänster fot). Börja en vändning åt höger. Kryssteg (kavaljers vänster bakom höger, dams höger framför vänster). Steg i dansriktningen utvändigt partners högra sida. På slutet av steget vrider kavaljeren damen något åt höger (Q-Q-S)
16 Steg ytterfot i dansriktningen i promenadposition och sätt innerfot intill (S-S)
 
Paret är tillbaks i utgångsposition och dansen börjar om från början