HENRIETTA SCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Valfri schottis (eller snoa)
Koreografi Eivor Svensson och Kjell Forsberg, Växjö (november 2000)
Fattningar "Bred" dubbel handfattning (butterfly), polskefattning, enkel midjefattning
Steg Fotombytessteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra, "bred" dubbel handfattning

 

Tur 1 Takt 1
Ett fotombytessteg i dansriktningen (snett utåt) vända mot varandra (släpp främre händer, vänd runt och ta ny handfattning)

Takt 2
Ett fotombytessteg  i dansriktningen rygg mot rygg (släpp främre händer och fortsätt vända runt)

Takt 3
Dubbel handfattning, ett fotombytessteg i sidled i dansriktningen, vända mot varandra

Takt 4
Dubbel handfattning, ett fotombytessteg i dansriktningen

Takt 5-8
Polskefattning, omdansning medsols, åtta snoasteg

 

Tur 2 Takt 9-10
Enkel midjefattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 11-12
Polskefattning, omdansning medsols, två långsamma snoasteg följt av tre snabba snoasteg (dam hamnar i innerring, kavaljer i ytterring)

Takt 13-14
"Omvänd" enkel midjefattning (kavaljer i ytterring, dam i innerring) två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 15-16
Parisersväng, fyra gångsteg (kavaljer medsols, dam motsols)

Takt 17-20
Upprepa takt 13-16

Takt 21-24
Upprepa takt 9-12 (dam hamnar i ytterring, kavaljer i innerring)

 

Tur 3 Takt 25-26
Enkel midjefattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 27-30
Polskefattning, omdansning medsols, åtta snoasteg

Takt 31-32
Parisersväng, fyra gångsteg (kavaljer motsols, dam medsols)

Dansen börjar om