HERRSKAPS POLKA

 
Danstyp Polka
Ursprungsland Finland (Valkeala kommun, Sydöstra Finland)
Musik Polka
Koreografi
Fattningar
Steg Häl-tå-hoppsteg, gångsteg, polkasteg, tramp
Utgångsställning Parvis i öppen ring, hand i hand
       
A Takt 1-4
Tre häl-tå-steg med ytterfot och tre tramp

Takt 5-8
Dubbel handfattning, fyra långsamma gångsteg medsols till parets plats (alltså ½ ringen)

Takt 1-8 upprepas och platsbyte medsols

 

B Takt 9-16
Polkafattning, åtta polka medsols och åtta polka motsols

 

C Takt 9-12
Marsch med tumkorsfattning, åtta gångsteg i dansriktningen

Takt 13-16
Kavaljeren vänder damen till sin vänstra sida och åtta gångsteg vidare

Takt 9-16
Vändning mot varandra och gångsteg på samma sätt tillbaka

Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB

2006 03 27