HJÄRTATS SAGA (Seniordans)

 
Danstyp
Ursprungsland
Musik Hjärtats saga
Koreografi
Fattningar
Steg Gångsteg, växelsteg, vågsteg
Utgångsställning I stor ring med kolofattning
       
Takt 1-2
Alla i dansriktningen. Höger och vänster gångsteg, höger växelsteg

Takt 3-4
Alla vrider mot mitten, tag ett vågsteg inåt med vänster fot, höger fot stöd med tån på plats, tag vänster fot tillbaka. Med vänster växelsteg till sidan mot dansriktningen

Här börjar dansen om från början

 

Nedtecknad på en dansstuga av Bojan och Eric.
 
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB

2006 09 18