HOLLÄNDSK PARISERPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka (pariserpolkatempo)
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Gångsteg, polkasteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, båda vända i dansriktningen, fattning enl. nedan

 

Takt 1-2
Fattning: Höger i höger, vänster i vänster. Kavaljer håller höger arm bakom damens huvud, vänsterhänderna hålles framför paret.
Fyra gångsteg i dansriktningen

Takt 3-4
Bibehållen fattning men armväxling (lyft högerhänderna/armarna över damens huvud) så att båda armarna är i kors framför paret, vänd samtidigt ett halvt varv (kavaljer medsols, dam motsols) 
Fyra gångsteg baklänges, i dansriktningen

Takt 5-8
Vänsterhänderna släppes och högerhänderna upplyftes
Dam: Åtta gångsteg, fyra varv medsols runt under armarna
Kavaljer: Åtta gångsteg i dansriktningen (följer damen)

Takt 9-10
Polkafattning, omdansning medsols, två polkasteg

Takt 11-12
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Dansen börjar om