HOPPETS FAMILJEMAZURKA

 

Danstyp Mazurka
Ursprungsland Sverige
Musik Mazurka
Koreografi Sylva och Bertil Nilsson
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning, enkel midjefattning
Steg Frykdalssteg, västgötamazurkasteg (internationellt mazurkasteg), trippavalssteg, trampsteg, dalsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, båda vända i dansriktningen

 

Tur 1 Takt 1-2
Ett frykdalssteg och två trampsteg i dansriktningen

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2

Takt 5-8
Omdansning medsols, fyra västgötamazurkasteg

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Räkna: en, två spark, en två (stopp), en, två spark, en, två (stopp)

 

Tur 2 Takt 17-18
Enkel handfattning, två dalsteg i dansriktningen

Takt 19-20
Släpp fattningen, två frykdalssteg runt var för sig, från varandra (kavaljer motsols, dam medsols)

(Takt 17-20 utföres lika som i skånsk mazurka eller sprättmazurka)

Takt 21-22
Kavaljer: Två frykdalssteg i dansriktningen fram till nästa dam
Dam: Två frykdalssteg nästan på stället (inväntar ny kavaljer)

Takt 23-24
Valsfattning (med nya partnern), två trippavalssteg medsols runt (kavaljer framlänges, dam baklänges)

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24


Dansen börjar om

Hoppets familjemazurka visades av Motionsföreningen HOPPET, Göteborg på Råtödansens Dansledarträff söndagen den 18 april 1993.

Originalbeskrivningen daterad 1993 03 31