HOPPSA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Snabb polka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, polskefattning
Steg Polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning med ansiktet i dansriktningenTakt 1
Ett polkasteg i sidled, från varandra (kavaljer mot ringens mitt, dam från ringens mitt)

Takt 2
Ett polkasteg i sidled, mot varandra (kavaljer från ringens mitt, dam mot ringens mitt)

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2

Takt 5-8
Polskefattning, omdansning medsols, fyra polkasteg


Dansen börjar om