HÖTAPPEN

 
Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Karl Andersson polka (Härjedalsswingen)
Koreografi Birgit och Stig Zettergren, Karlstad
Fattningar Hand i hand, dubbel handfattning, midjefattning, sluten fattning
Steg Gångsteg, polkasteg, snoasteg, schottissteg
Utgångsställning Se nedan
       
Tur 1 Mitt emot varandra i Hängseltumgrepp vid armhålan för kavaljer. Händerna i sidan för dam.
Två fotmarkeringar klack intill med vänster fot (höger för dam)
Klack intill med höger fot (vänster för dam). Ett polkasteg i sidled i dansriktningen vänder ett halvt varv (kommer rygg mot rygg)
Ett polkasteg i sidled i dansriktningen upprepa två fotmarkeringar
Ett polkasteg i sidled mot dansriktningen vänder ett halvt varv (kommer bröst mot bröst)
Ett polkasteg i sidled mot dansriktningen.
 
Tur 2 Fyra gångsteg framåt i dansriktningen hand i hand
Dubbel handfattning, fyra sidsteg (sida - bakom - sida - intill)
I dansriktningen omdans två polkasteg och fyra snoa

Upprepa tur 1 och 2
 

Tur 3 Vanlig schottis två gånger + tur 2

Upprepa tur 3 och 2
 

Tur 4 Bredvid varandra sidan - bakom - sidan - intill och klapp ut från varandra
Sidan - framför - sidan - intill tillbaka vänd upp sista stegen mot varandra
Omdans på två polkasteg och fyra snoa + tur 2

Upprepa tur 4 och 2

 

Grums Variationsdansare September 2006
 
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB

2007 02 27