HOT SHOT

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi Elisabet Johansson och Leif Westerholm, Stockholm i mars 1993
Fattningar Enkel handfattning framför, valsfattning, dubbel handfattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg, bayousteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning framför (kavaljers vänster i damens höger).Tur 1 Takt 1-4
Ett fotombytessteg och två gångsteg i dansriktningen
Ett fotombytessteg och två gångsteg i dansriktningen

Tur 2 Takt 5-12
Vända i dansriktningen, byt plats på ett fotombytessteg i sidled, kavaljer utåt framför damen under damens arm och damen inåt bakom kavaljeren.
Ett fotombytessteg i dansriktningen.
Omdansning med valsfattning, fyra snoasteg (två varv) runt medsols.
Damen under kavaljerens vänstra arm ett varv medsols på två fotombytessteg.
Kavaljeren följer efter på två fotombytessteg i dansriktningen, därefter omdansning fyra snoasteg (två varv).
 
Tur 3 Takt 13-20
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen inåt, två bayousteg med början i dansriktningen, ett gångsteg i dansriktningen.
Släpp varandra med kavaljerens vänstra och damens högra hand, vänd och gå ett gångsteg rygg mot rygg med dubbel handfattning i dansriktningen, ett fotombytessteg rygg mot rygg mot dansriktningen.
Fortsätt rygg mot rygg med dubbel handfattning, två bayousteg med början i dansriktningen, ett gångsteg i dansriktningen, släpp varandra med kavaljerens vänstra och damens högra hand, vänd och gå ett gångsteg ansikte mot ansikte med dubbel handfattning i dansriktningen, ett fotombytessteg med dubbel handfattning mot dansriktningen.


Dansen börjar om