I mina spår
Musik: 1 mina skor Takt 4/4
Koreografi: Christina Lundahl Ekholm
Uppställning: Parvis
Intro: Komplimang från och mot varandra.

Tur 1: Görs 2 gånger:
Valsfattning vända i dansriktningen,
2 polkasteg 1 dansriktningen.
Tjej: 3 små steg på stället
Kille: 3 små steg ½ varv medsols, sluta vänster axel mot vänster axel
Båda: 3 små steg ½ varv motsols, sluta höger axel mot höger axel.
2 polkasteg 1 varv medsols runt tillsammans (fortfarande höger axel mot höger axel)
Kille: 2 polkasteg på stället, samtidigt som
Tjej: Snurrar 1 varv medsols under killens vänstra arm på 3 steg i dansriktningen, byt hand +
Tjej: snurrar 1 varv motsols under killens högra arm på 3 steg.

Tur 2: Görs 2 gånger
Valsfattning, kille med ryggen inåt:
1 sidsteg i dansriktningen + 1 balanssteg utåt (2 steg utåt + 1 steg inåt)
1 sidsteg mot dansriktningen + 1 balanssteg inåt (2 steg inåt + 1 steg utåt).
Enkel handfattning framför (killens vänstra och tjejens högra):
Byt plats på 1 polkasteg (tjej framför killen) byt hand till killens högra och tjejens vänstra +1 polkasteg 1 dansriktningen,
tillbaka på plats på 1 polkasteg (tjej framför) + 1 polkasteg i dansriktningen.

Tur 3:
Kille med ryggen inåt, handflatorna mot varandra:
1 polkasteg i sidled i dansriktningen, vänd upp i dansriktningen,
släpp med killens vänstra och tjejens högra hand,
1 steg fram 1 dansriktningen (nig) + 1 steg bakåt mot dansriktningen.
Kille med ryggen inåt, handftatorna mot varandra:
1 polkasteg i sidled mot dansriktningen, vänd upp mot dans riktningen, släpp med killens högra och tjejens vänstra hand,
1 steg fram mot dansriktningen (nig) + 1 steg bakåt 1 dansriktningen.
Enkel handfattning: 2 polkasteg 1 dansriktningen + cirkel på 4 gångsteg.

Börja om från början 1 gång, men då dansas 3:e turen 2 gånger Sluta med en komplimang mot varandra