INGERS POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Fotombytessteg, polkasteg, gångsteg, sidsteg, klack och tåsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, båda vända i dansriktningenTur 1 Takt 1-4
Två fotombytessteg i dansriktningen
Fyra gångsteg i dansriktningen

Takt 5-6
Ingen fattning, två sidsteg från varandra (kavaljer inåt ringens mitt, dam utåt) med handklapp på sista taktdelen

Takt 7-8
Två sidsteg mot varandra (tillbaka) även då med handklapp på sista taktdelen

Tur 2 Takt 9-12
Valsfattning, omdansning ett varv medsols med ett polkasteg + klack och tåsteg (ett halvt varv), ett polkasteg + klack och tåsteg (ett halvt varv)
(Klack och tåsteget görs alltså första gången med höger fot för kavaljer, vänster fot för dam. Andra gången görs klack och tåsteg med vänster fot för kavaljer, höger fot för dam)

Takt 13-16
Omdansning motsols (avigt) med fyra polkasteg

Dansen börjar om

Dansen upptecknad av Inger Pettersson, Farsta i juni 1987.
Visad i Oskarshamn i juni 1987. Vid kontroll med Lasse Lundin visade det sig att det är en sammanblandning av tre olika danser som sedan modifierats ytterligare, därav namnet Ingers polka.