INGVARS JUBILEUMSTANGO

Danstyp Tango
Ursprungsland Sverige
Musik Tango
Koreografi Ingvar Eriksson, Sätila
Fattningar Valsfattning (behålles hela dansen)
Steg Omväxlande långsamma och snabba steg, se beskrivning nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, damen med ryggen i dansriktningenDansen har gjorts av dansledare Ingvar Eriksson, Sätila, som tillsammans med sin fru Margit (Maggan) lärde ut den första gången på gammaldanskurs Lygnevi Sätila sommaren 1998, som för övrigt var tjugonde sommaren i följd som ovanstående dansledarpar var ledare för kursen. Namnet tillkom genom namnförslag och omröstning bland kursdeltagarna.

Dansen är en turbunden tango och kan delas upp i fyra avsnitt (turer).

 

Tur 1 Ett fotombytessteg i dansriktningen (fort - fort - sakta). Kavaljer framåt, vänster - höger - vänster. Damen bakåt, höger - vänster - höger.
Ett balanssteg (sakta - sakta) snett framåt/utåt i dansriktningen (kavaljer kort steg höger fram och böjer sig framåt, därefter tillbaka å vänster. Damen kort steg bakåt. därefter tillbaka på höger).

Allt upprepas en gång men nu startar fotombytessteget på kavaljers höger och dams vänster och balanssteget tas framåt/inåt.

 

Tur 2 (Utgångsställning som i tur 1)
Börjar med två långsamma steg i dansriktningen (kavaljer startar med vänster och damen med höger), därefter två varv runt motsols med bra driv i dansriktningen på åtta snabba och två långsamma steg. (Kavajers steg: Två långsamma framåt i dansriktningen därefter runt på snabba framåt/framåt, bakåt/bakåt, framåt/framåt, bakåt/bakåt och långsamma framåt/framåt. Damen tvärtom).
Efter omdansningen skall man vara tilbaka i utgångsställning.

 

Tur 3 (Utgångsställning som i tur 1)
Steg: Två långsamma, åtta snabba och två långsamma. Alla stegen i dansriktningen.
Börjar med två långsamma steg (kavaljer på vänster och damen på höger). Därefter går paret upp höft mot höft (höger mot höger) och dansar fyra snabba steg i dansriktningen, vänder ett halvt varv inbördes så att man får vänster höft mot vänster höft på partnern och dansar ytterligare fyra snabba steg i dansriktningen. Vänder upp ansikte mot ansikte och dansar två långsamma steg som i turens början.

 

Tur 4 (Utgångsställning som i tur 1)
Börjar med två fotombytessteg i dansriktningen (kavaljer startar på vänster och damen på höger). Därefter omdansning (snoa) ett varv på två långsamma steg och två varv på fyra snabba steg.

Dansen börjar om från början.

Tänk på att dansen slutar med snabb omdansning och börjar igen med snabba steg i första fotombytessteget så man inte missar omstarten.

Omdansningen motsols på snabba steg i tur två kan ni gärna prova på när ni dansar tango som inte turbunden och då är man inte begränsad antal varv.

Den här tangon är taktmässig lika lång som Kejsarinnans tango. (16 takter)


Beskrivningen är en exakt avskrift av originalbeskrivningen.