ISRAELITISK MAZURKA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Mazurka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, enkel midjefattning,
Steg Tresteg, frykdalssteg (mazurkasteg), "stamp", valssteg, springsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningDel 1 Takt 1-2
Två tresteg i dansriktningen (något från varandra, något mot varandra)

Takt 3-4
Kavaljer: Två tresteg i dansriktningen
Dam: Två tresteg två varv medsols runt under kavaljers höger arm

Takt 5-16
Upprepa takt 1-4 tre gånger (= takt 1-4 totalt fyra gånger)

Del 2 Takt 17-23
Enkel midjefattning, vända i dansriktningen
Sju frykdalssteg i dansriktningen

Takt 24
Tre stamp samtidigt som paret vänder ett halvt varv mot varandra (vända mot dansriktningen, kavaljer medsols, dam motsols) och tar omvänd enkel midjefattning

Takt 25-31
Sju frykdalssteg mot dansriktningen

Takt 32
Tre stamp samtidigt som fattningen släppes och vändning sker mot sin partner (kavaljer har nu ryggen mot ringens mitt, dam har nu ansiktet mot ringens mitt)

Del 3 Takt 33-36
Ingen fattning, händerna i sidan
Kavaljer: Fyra "gungande" valssteg baklänges, inåt mot ringens mitt
Dam: Fyra "gungande" valssteg baklänges, utåt från ringens mitt

Takt 37-38
Två frykdalssteg framåt mot sin partner

Takt 39-40
Enkel midjefattning med ledig hand uppåtsträckt
Sex springsteg ett varv medsols runt (kavaljer framlänges, dam baklänges)

Takt 41-48
Upprepa takt 33-40

Dansen från början


Kan dansas som mixer.
Takt 37-38
Två frykdalssteg framåt mot ny partner till höger