JÄGAREDANS

Danstyp
Ursprungsland
Musik Marsch eller gånglåt
Koreografi
Fattningar Arm i arm eller enkel handfattning.
Steg Gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Arm i arm eller enkel handfattning.Tur 1 A Takt 1-8
Sexton gångsteg efter varandra i ringens rörelseriktning, på sista taktdelen tackar kavaljeren sin dam.

Tur 1 B Takt 9-16
Damen vänder ett halvt varv medsols, och går sexton gångsteg mot dansriktningen. Kavaljeren fortsätter sexton gångsteg i dansriktningen, och klappar takten med händerna. På sista taktdelen stannar alla och vänder sig ett kvarts varv medsols och kavaljeren bjuder upp den dam som står framför honom.

Tur 2
Dansen fortsätter med t.ex. en vals. I denna tur kan vilken dans som helst dansas. En dans med olika turer skall dansas färdigt. Men övriga dansers längd. t.ex. hambo, bestämmer musiken.

Dansen fortsätter från tur 1 och i tur 2 kan danserna skiftas.

Dansare som blir utan partner skall gå in i ringens mitt, för att där finna en partner eller bli uppbjuden.