JÄMT-SKEA

Danstyp Snoa
Ursprungsland
Musik Valfri snoa (t. ex. Snurran av Ture Hägg)
Koreografi
Fattningar Snoafattning
Steg Snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, snoafattning, kavaljer med ryggen mot ringens mittTakt 1-2
Omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)

Takt 3-4
Ingen fattning,
Kavaljer: Fyra gångsteg med vridning ett varv motsols fram till nästa dam
Dam: Fyra gångsteg "på stället" och inväntar ny kavaljer

Dansen börjar om

(Kavaljeren förflyttar sig alltså från dam till dam och omdansar med vardera två varv runt. Ringen rör sig motsols)